Hoppa till innehåll

ADL-taxonomin som IT-stöd/webblösning

FSA och ILAB har tillsammans med Ulla Sonn och Kristina Törnquist som är upphovsrättsinnehavare till ADL-taxonomin, utarbetat ett modernt och användarvänligt IT-stöd utifrån instrumentet. Målet är att ge ett bra stöd för kvalitetssäkring och uppföljning. IT-stödet ger underlag för att skapa ADL-bedömningar. Man kan spara, skriva ut oändligt antal bedömningar samt kommunicera bedömningar till andra berörda professioner.

ADL-taxonomin ger en god överblick över patientens totala situation och stöder personlig ADL-bedömning, Instrumentell ADL-bedömning och egendefinierade aktiviteter. Man kan lägga upp flera mallar med olika bedömningsinnehåll.

Fristående IT-stöd för ADL-bedömning som innehåller:

  • Registrering av patient med möjlighet till koppling mot befolkningsregister, lokalt register eller manuell inmatning.
  • Stöd för bedömningsmodellen ADL-taxonomi.
  • Stöd för kommunicering av information kring bedömningen till berörda parter exempelvis remitterande instans, patient och närstående.
  • Möjlighet att överföra information till annat system för till exempel övergripande patientjournal inom ett sjukhus eller sjukvårdsområde.
  • Utskrift av flera bedömningscirklar kan ske samtidigt för en god överblick och jämförelse mellan bedömningar.

Kommunicering

IT-stödet gör det möjligt att överföra ADL-bedömningar till övergripande journalsystem. Ytterligare fördel med ett kvalitetssäkrat stöd för ADL-bedömning är att kunna kommunicera med andra instanser som kommer i kontakt med patienten, till exempel försäkringskassan och omsorgsverksamheten inom en kommun

Jämförelser mellan bedömningar

Utförda bedömningar kan tas ut för statistisk bearbetning i t. ex. Excel. Detta ger möjlighet till jämförelser och en god överblick över hur personens eller gruppens utveckling varit under behandlingsperioden.

Teknisk plattform

IT-stödet är utvecklat på Lotus Domino som plattform. Applikationen installeras på webb-server och användare ansluts som webbklient. IT-stödet kan installeras i den egna miljön eller på hyrd serverplats hos ILAB.

Frågor

Om du har frågor kring produkten eller om du har frågor kring alternativa lösningar, exempelvis tillstånd att införa ADL-taxonomin i eget befintligt system, är du välkommen att kontakta leg. arbetsterapeut Kerstin Hjort, e-post: Kerstin.Hjort@liv.se eller mobil: 0733 - 66 24 53.

Ansvarig för sida:

Kerstin Hjort 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Handläggare

E-post:
Uppdaterad: 2013-09-23

Vad tycker du?

Observera att din kommentar kommer att bli synlig för alla besökare. Är din fråga av mer privat karaktär, mejla eller ring oss istället.

 

Kalendarium

Januari 2015
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Visa typ av aktiviteter:

31 januari

Inga aktiviteter det här datumet

Kommande aktiviteter

2015-02-05

Smärtskolan "Kunskap för livet"

08:30-16:30 Reumatikerförbundet anordnar sin tvådagarskurs Smärtskolan i Halmstad.

2015-02-06

Chefsfredag Stockholm

14:00-16:30

Visa flera aktiviteter