Hoppa till innehåll

ADL-taxonomin som IT-stöd/webblösning

FSA och ILAB har tillsammans med Ulla Sonn och Kristina Törnquist som är upphovsrättsinnehavare till ADL-taxonomin, utarbetat ett modernt och användarvänligt IT-stöd utifrån instrumentet. Målet är att ge ett bra stöd för kvalitetssäkring och uppföljning. IT-stödet ger underlag för att skapa ADL-bedömningar. Man kan spara, skriva ut oändligt antal bedömningar samt kommunicera bedömningar till andra berörda professioner.

ADL-taxonomin ger en god överblick över patientens totala situation och stöder personlig ADL-bedömning, Instrumentell ADL-bedömning och egendefinierade aktiviteter. Man kan lägga upp flera mallar med olika bedömningsinnehåll.

Fristående IT-stöd för ADL-bedömning som innehåller:

  • Registrering av patient med möjlighet till koppling mot befolkningsregister, lokalt register eller manuell inmatning.
  • Stöd för bedömningsmodellen ADL-taxonomi.
  • Stöd för kommunicering av information kring bedömningen till berörda parter exempelvis remitterande instans, patient och närstående.
  • Möjlighet att överföra information till annat system för till exempel övergripande patientjournal inom ett sjukhus eller sjukvårdsområde.
  • Utskrift av flera bedömningscirklar kan ske samtidigt för en god överblick och jämförelse mellan bedömningar.

Kommunicering

IT-stödet gör det möjligt att överföra ADL-bedömningar till övergripande journalsystem. Ytterligare fördel med ett kvalitetssäkrat stöd för ADL-bedömning är att kunna kommunicera med andra instanser som kommer i kontakt med patienten, till exempel försäkringskassan och omsorgsverksamheten inom en kommun

Jämförelser mellan bedömningar

Utförda bedömningar kan tas ut för statistisk bearbetning i t. ex. Excel. Detta ger möjlighet till jämförelser och en god överblick över hur personens eller gruppens utveckling varit under behandlingsperioden.

Teknisk plattform

IT-stödet är utvecklat på Lotus Domino som plattform. Applikationen installeras på webb-server och användare ansluts som webbklient. IT-stödet kan installeras i den egna miljön eller på hyrd serverplats hos ILAB.

Frågor

Om du har frågor kring produkten eller om du har frågor kring alternativa lösningar, exempelvis tillstånd att införa ADL-taxonomin i eget befintligt system, är du välkommen att kontakta leg. arbetsterapeut Kerstin Hjort, e-post: Kerstin.Hjort@liv.se eller mobil: 0733 - 66 24 53.

Ansvarig för sida:

Kerstin Hjort 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Handläggare

E-post:
Uppdaterad: 2013-09-23

Vad tycker du?

Observera att din kommentar kommer att bli synlig för alla besökare. Är din fråga av mer privat karaktär, mejla eller ring oss istället.

 

Kalendarium

Juli 2014
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Visa typ av aktiviteter:

24 juli

Inga aktiviteter det här datumet

Kommande aktiviteter

2014-09-01

European Forum for Primary Care

08:00-17:00 Konferensen tema är "The Future of Primary Care in Europe V, Twinning Population Health and Primary Care".

2014-09-03

Workshop VFU-ansvariga

10:45-15:30 Särskild inbjudan till VFU-samordnare på lärosätena har skickats.

Visa flera aktiviteter