Hoppa till innehåll

Skaraborg

Välkommen till Skaraborgskretsens lokala hemsida! Här hittar du nyheter och information som gäller arbetsterapeuter och arbetsterapi i Skaraborg.

Vad vill du se på vår hemsida?

Alla förslag till innehåll på den här sidan välkomnas! Kontakta Berit Axelsson som är kretskommunikatör med dina tankar om vad du eller andra vill läsa på den här sidan. Kommentera gärna!

Kalender

11 april Utbildning för kretsstyrelser och lokala ombudsmän. Kretsarna i Västra Götaland i samverkan.

5 maj styrelsemöte

10 juni styrelsemöte

26 augusti stryrelsemöte

Årsmötet 2014

Rapport från årsmötet som hölls 11 mars på Seniorcafét i Skara

Cirka 25 medlemmar samlades i den trivsamma lokalen. Vi fick information om caféverksamheten som drivs av eldsjälar från kommunens pensionärsföreingar. Det är öppet sex dagar i veckan och alla är välkomna. Det har blivit en populär träffpunkt och det finns många stamgäster. Speciellt viktigt är det för många ensamma personer att komma hit och få en pratstund.

Efter att vi intagit en läcker pajbuffé hölls årsmötesförhandlingarna. 2013 lades till handlingarna och vi blickar fram emot ett nytt verksamhetsår. Annika, vår trogna kassör har valt att avgå. Som tack för ett mycket gott arbete i styrelsen överräcktes en vacker blomsterbukett. En ny styrelseledamot, Mirela Besic hälsades välkommen. Styrelsen fick i uppdrag att försöka fylla de vakanta platser som finns. Än är det alltså inte för sent att dra sitt strå till stacken och delta i kretsens arbete!

Som avslutning fick vi information projektet Tekik för alla som kommunrehab i Skara arbetar med.  Eva Eriksson visade exempel på smarta ting vid olika typer av funktionshinder. Till sist berättade Susanne Eckelöv och Anna Carlsson om hur det är att jobba som arbetsterapeut hos Personalstrategerna. De utreder arbetsförmåga på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Målgruppen är personer som ofta är långt från arbetsmarknaden. Åhörarna visade stort intresse för deras arbetsområde och frågorna var många.

Arbetsterapins dag 2013, vad gjorde vi?

Debattartikel

Styrelsen skickade en debattartikel till sju lokaltidningar i Skaraborg. Artikeln handlade om arbetsterapeutens roll i skolan. Den version av artikeln som togs in i Skaraborgs Allehanda (SLA) kan du läsa här.

Föreläsningsdag i samverkan mellan kretsarna i Västra Götaland

Kvalitetsombuden i Västra Götaland hadegenomförde i år igen en mycket intressant heldag med föreläsningar på temat ”jämlik arbetsterapi”.

Qarin Lood (Göteborgs Universitet) doktorerar på ämnet "Hälsofrämjande insatser för personer som är utlandsfödda”. Qarin pratade om att se patienter som personer. ”Om du finns, finns jag. Jag finns för att du finns. Vi skapar varandra tillsammans”. Det blir ett mer jämlikt förhållande mellan arbetsterapeuten och personen vars berättelse ska ligga till grund för interventionen. Ledordet var personcentrerat förhållningssätt.

Michaela Munkholm , lektor vid universitet i Umeå har drivit ett projekt "Arbetsterapi i skolan" ATiS. Skolans värld är en ny arena för arbetsterapeuter. Den kunskap som arbetsterapeuten kan bidra med är ett komplement till den befintliga kompetensen inom elevhälsovården.  För elever med behov av särskilt stöd kan arbetsterapeutens insats underlätta möjligheten till delaktighet och aktivitet i skolarbetet. ”Arbetsterapeuten hjälpte mig att anpassa skolarbetet efter mina förmågor, det har ingen annan gjort ”. 

Ida Kåhlin, 1e vice ordförande i förbundsstyrelsen pratade om ”Jämlikhet i en arbetsterapeutisk kontext" . Hon utgick ifrån Diskrimineringslagen.  Jämlikhet är inte att alla ska ha lika utan jämlikhet är att alla ska få insatser och bemötande som anpassas utifrån varje persons förutsättningar och behov. Hon talade om begreppet   ”Intersektionalitet "-att tillhöra flera underliggande sociala grupper som ger dubbelt ibland multipelt förtryck som samverkar och/eller växelverkar. En personcentrerad arbetsterapi förutsätter en kritisk hållning till de normer och maktstrukturer som finns i samhället eftersom de i sin tur påverkar personens aktivitet och känsla av delaktighet.

Den planerade paneldebatten som leddes av Birgitta Archenholtz (Sahlgrenska Universitetssjukhus)  blev mer ett reflekterande samtal eftersom enigheten var stor om att det vore bra med fler arbetsterapeuter  i skolan.

Anna Brissman (arbetar inom psykosvården) och Karin Deines (arbetar inom Närhälsan) berättade  om hur man kan använda bilden som uttrycksmedel där språket är otillräckligt eller upplevelser för traumatiska att uttrycka i ord. Bildens språk är universell men även individuell. Bildmetoden utgår även den från personens upplevelse av sin situation och omgivning.

Dagen innehöll ett uppträdande av teatergruppen  ”Teater Phantastisk” ( från daglig verksamhet i Backa, Göteborg).  Med glädje och spontanitet  dansade och mimade de till  bland annat  Michael Jacksons Thriller

Susanne Jörgensen och Gunilla Rehn för kretsarna i Västra Götaland

Kretsmöte 24 september 2013

Lena Haglund föreläserEtt ovanligt välbesökt kretsmöte hölls på Jula Hotell i Skara den 24 september. Vår gäst, FSA´s förbundsordförande Lena Haglund höll ett inspirerande fördrag om arbetsterapins utmaningar och möjligheter i framtiden. Hon talade också om vikten av kompetensutveckling för arbetsterapeuter idag och imorgon. Efter Lenas anförande intogs en måltid i hotellets konsthall. Där finns en av Sveriges största privata konstsamlingar. De konstnärer som finns representerade där är Anders Zorn, Bruno Liljefors och Carl Larsson. Vi fick alltså både andlig och kroppslig spis den här kvällen. 

Hört och sett

Aktivitetshus i Karlsborg

I Skaraborgs Allehanda (SLA) fanns den 13 september en artikel om Aktivitetshuset i Karlsborg. Arbegtsterapeut Ann Lindquist Kari arbetar som handledare där. Deltagarna har någon form av funktionshinder och verksamheten är biståndsbedömd enligt LSS. Målet är att skapa mening och struktur i vardagen säger Ann.Exempel på aktiviteter i verksamhetenär att laga man mat, gå hundpromenader, delta i aktiviteter och göra utflykter i samhället.

Skaraborg

Skaraborgskretsen består av kommunerna Gullspång, Mariestad, Karlsborg, Töreboda, Götene, Skara, Lidköping, Skövde, Hjo, Tibro, Tidaholm, Falköping, Vara, Essunga och Grästorp. Skaraborg är en del av Västra Götalands Län.

Kretsen

Kretsen har cirka 240 medlemmar. De flesta är anställda i landsting eller kommun. Några har privata arbetgsgivare. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är andra arbetsgivare. Det finns också enstaka med eget företag. Styrelsen väljs ett år i taget. Förutom årsmöte arrangeras minst ett kretsmöte.

Medlem

Som medlem kan du få stöd av dina lokala ombudsmän när det gäller löne- och anställningsfrågor. Du hittar dem under Skaraborgs kontaktuppgifter. Du får också tillgång till olika medlemsförmåner genom ditt medlemskap i FSA.

Ansvarig för sida:

Berit Axelsson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kretskommunikatör

E-post:
Uppdaterad: 2014-04-07

Vad tycker du?

Observera att din kommentar kommer att bli synlig för alla besökare. Är din fråga av mer privat karaktär, mejla eller ring oss istället.

 

Kalendarium

Juli 2014
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Visa typ av aktiviteter:

24 juli

Inga aktiviteter det här datumet

Kommande aktiviteter

2014-09-01

European Forum for Primary Care

08:00-17:00 Konferensen tema är "The Future of Primary Care in Europe V, Twinning Population Health and Primary Care".

2014-09-03

Workshop VFU-ansvariga

10:45-15:30 Särskild inbjudan till VFU-samordnare på lärosätena har skickats.

Visa flera aktiviteter