Hoppa till innehåll

Föräldraledig

Enligt lag har du rätt till ledighet när barnet föds och för vård av ditt barn. Senast två månader i förväg ska du anmäla till din arbetsgivare att du vill vara föräldraledig. Du kan läsa mer om vad som gäller i föräldraledighetslagen.

Under din föräldraledighet omfattas du av föräldraförsäkringen om du uppfyller vissa villkor.

Ersättningarna i föräldraförsäkringen betalas ut av Försäkringskassan och består av:

  • Havandeskapspenning – en kvinna med tungt arbete eller arbete som innebär risk för fosterskador kan antingen omplaceras eller vara ledig med havandeskapspenning
  • Föräldrapenning – kan tas ut i samband med barnets födelse och tills barnet fyller 8 å
  • Tillfällig föräldrapenning – betalas ut vid vård av barn under 12 år. För barn med särskilda behov gäller särskilda regler

Du kan läsa mer om aktuella villkor för ersättningarna och ersättningsnivåer på Försäkringskassans webbplats.

Eventuellt tillägg till kollektivavtal för föräldralediga

I ditt kollektivavtal kan det finnas möjlighet att få föräldrapenningstillägg från arbetsgivaren, läs mer i FSAs avtalsarkiv.

Vad gör FSA för föräldralediga?

Vi bevakar dina intressen även under föräldraledigheten.

Även om du är föräldraledig under den årliga lönerevisionen ska din lön revideras. Föräldralediga skall behandlas på samma sätt som övriga arbetstagare vad gäller lönerevisioner, lönekartläggningar och rätten till lönesamtal. Detta är intressen som FSA bevakar. Om du inte blir kallad till utvecklingssamtal och lönesamtal, ska du kontakta dina lokala fackliga företrädare eller en ombudsman på FSA.

Efter din föräldraledighet har du i princip rätt att komma tillbaka till den befattning och de arbetsuppgifter du hade tidigare. Kontakta FSA om det skulle ske omorganisation eller neddragningar på din arbetsplats under föräldraledigheten.

Vad kan du göra inför din föräldraledighet?

Inför en föräldraledighet är det viktigt att du har ett planeringssamtal med din arbetsgivare. Syftet är inte bara att planera din ledighet och hur dina arbetsuppgifter ska lösas under din ledighet. Det är också viktigt att diskutera hur du ska kunna behålla kontakten med din arbetsplats under föräldraledigheten för att du ska kunna bibehålla din löne- och karriärutveckling. Skriv ner samtalet som en gemensam plan.

  • Inför mötet bör du fundera på bibehållandet av din kompetens och kompetensutveckling under föräldraledigheten. Diskutera med din arbetsgivare behovet av information, facktidskrifter, tillgång till Internet och e-post under din föräldraledighet.
  • Diskutera med din arbetsgivare hur din lön skall revideras, dvs hur och när ska ett lönesamtal genomföras.
  • Diskutera med din arbetsgivare hur och när utvecklingssamtal ska hållas.
  • Informera dina lokala fackliga företrädare om vad du och din arbetsgivare har kommit överens om när det gäller lönerevideringen under din föräldraledighet.

Ansvarig för sida:

FSAs ombudsmän 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-27

Vad tycker du?

Observera att din kommentar kommer att bli synlig för alla besökare. Är din fråga av mer privat karaktär, mejla eller ring oss istället.

 

Kalendarium

Oktober 2014
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Visa typ av aktiviteter:

25 oktober

08:00-17:00

COTEC General Assembly

COTEC är den europeiska sammanslutningen för Europas arbetsterapeuter.

Visa flera aktiviteter